Política de devolucions

PROCÈS DE COMPRA

L’usuari haurà de realitzar la compra d’inscripcions o productes a través del TPV Virtual instal·lat en la pàgina web de www.educacioimes.com descarregant el comprovant en PDF una vegada s’hagi realitzat el pagament de forma correcta.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ

L’usuari té dret a la devolució de l’import íntegre de la inscripció sempre que es compleixin les condicions de la política de cancel·lació. La devolució es realitzarà a través del mateix mètode de pagament utilitzat a la compra, en aquest cas, per TPV virtual.

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

Les cancel·lacions s’han d’informar per escrit a confederacio@acae.org,  10 dies abans de la celebració de l’acte. No s’accepten cancel·lacions informades per cap altra via. En aquest correu electrònic s’han de fer constar totes les dades de compra, nom i cognoms de la persona/es inscrita/es, i dades de contacte.